Styrelse

Styrelsen består av lokalhistoriskt intresserade Eskilstunabor.
Samtliga styrelseledamöter har en eller flera ansvarsområden vilket anges under varje bild.

Tryggve Lundh
Ordförande
Yvonne Karlsson
Vice ordförande, kommunikation
Nils Mossberg
Sekreterare
Christine Olsson
Kassör
Leif Persson
Ledamot, vice sekreterare, programplanering (sammankallande)
Eva Alström
Ledamot, programplanering
Björn Norman
Ledamot, programplanering
Hans Henningsson
Ledamot, kommunikation
Erica Strengbom
Ledamot