Bli medlem

Vill du bli medlem i föreningen?
Fyll i formuläret nedan. Tryck sedan på Skicka-knappen.

Medlemsavgiften är 100 kr/person. Betalas till bankgirokonto 884-9788.
Ange ditt namn på betalningen.

Om du får felmeddelande är vi tacksamma om du sänder ett mejl till info@eskilskallansvanner.se och meddela att sidan krånglar. Administratören startar då om sidan och meddelar dig att så har skett. Därefter kan du fylla i uppgifterna och ditt meddelande kan komma fram ordentligt!
Alternativt att du anger ditt namn, adress, epostadress och mobilnummer i mejlet
till administratören (info@eskilskallansvanner.se).