Eskilskällans Vänner

Lokalhistoriska föreningen Eskilskällans Vänner är en ideell, politiskt och religiöst fristående lokalhistorisk förening. Föreningens verksamhet har som mål
– att stimulera intresset för och öka kunskapen om Eskilstunas lokalhistoria,
– att stimulera användandet av och sprida kunskap om Eskilskällans lokalhistoriska material.

Lokalhistoriska föreningen Eskilskällans Vänner arrangerar föreläsningar, studiecirklar, stadsvandringar och studiebesök. Föreningens mål är att stimulera intresset för och öka kunskapen om Eskilstunas lokalhistoria.
Föreningen har en styrelse som träffas kontinuerligt och planerar aktiviteterna.
Årsmöte, för alla medlemmar, hålls en gång om året.
Föreningen är också en stödförening till den kommunala verksamheten i Eskilskällan.

Eskilskällan – gemensam ingång till vår lokala historia
Eskilskällan är den gemensamma sökingången till lokalhistoriskt material som finns hos Eskilstunas arkiv, bibliotek och muséer.
På Eskilskällans webbplats för Eskilstunas arkiv, bibliotek och muséer kan du söka kunskaper i databaser, ta del av foton från förr, studera äldre kartor och läsa spännande artiklar.
Eskilskällans lokaler är belägna i Stadsbiblioteket.